Sunday, September 14, 2014

Notis Kepada Srikandi

M.O
Mistis Organization
Area 13

13 September 2014

Srikandi
Shriner 0017553299
UIAM

Per: Notis Pemberitahuan Polisi MistisFiles & THSS

Seperti yang tertera,saya (M.O) sebagai pengasas kepada MistisFiles ingin memaklumkan kepada admin yang diamanahkan supaya mematuhi polisi kami.

2. Adalah menjadi keresahan kami apabila kandungan MistisFiles telah dicampuradukkan dengan kandungan The Historian Secret Society (THSS) milik Srikandi sendiri.

3. Sehubungan itu,kami ingin meminta kerjasama Srikandi sebagai pengurus MistisFiles supaya mengasingkan MistisFiles dari THSS.

Segala kerjasama didahulukan dengan penghargaan.

Sekian,terima kasih.

Yang Benar
-M.O
@r3@ 1E

ruj: http://historiansecret.com

Wednesday, September 10, 2014

Sacred Geometry: Tree of Life
Bangsa Maya percaya bahawa di bumi terdapat syurga yang indah dan ajaib,yang disembunyikan oleh gunung yang misteri. Mereka menyebut tempat ini sebagai Tamoanchan. Syurga, bumi, dan dunia ghaib (Xibalba) dihubungkan oleh apa yang dipanggil sebagai 'Dunia Pohon'.

 Dalam dunia Judeo-Kristian,Pohon Kehidupan melambangkan hidup yang bebas dari kejahatan dan dosa sebelum Adam & Hawa jatuh ke bumi.

Di dalam Islam,terdapat satu pohon yang sangat besar,dipanggil Sidratul Muntaha yang terletak di Langit ke-7,di mana jumlah daunnya ialah sebanyak makhluk yang Tuhan ciptakan.Di sana juga terdapat Pohon Khuldi,yang terdapat di dalam syurga.

Persoalan Pohon Kehidupan muncul dalam banyak budaya dan agama di dunia.Bagaimana ini terjadi?Bagaimana pengetahuan tentang pohon ini menyebar luas di kalangan manusia?Apakah sebenarnya Pohon Kehidupan ini?


The Tree of Life

the tree in the Garden of Eden bearing fruit which gave eternal life
 (Genesis 3:22–24)Apakah sebenarnya Pohon Kehidupan?Mengapa banyak budaya yang memiliki cerita tentang Pohon Kehidupan?Jika benar,apakah ia memang berbentuk pohon yang biasa kita lihat?

-Konsep Kabbalah tentang Pohon Kehidupan

-Bayang Pohon Kehidupan dan kuda yang berlari 500 tahun perjalanan

 -Buah Khuldi pada Pohon Kehidupan -Rahsia Sidratul Muntaha

-Gerbang Matriks melalui Pohon Kehidupan


Semua ini dalam MistisFiles!!

AKSES KE PENGETAHUAN RAHSIA:

=========================
=========================